Navigácia

HORNÁ ŠTUBŇA 494

POSLANIE, VÍZIA a HODNOTY ŠKOLY
ZÁKLADNÁ  ŠKOLA HORNÁ ŠTUBŇA je plnoorganizovaná škola s vyučovacím jazykom slovenským.
Od 1.5.2002 je samostatným právnym subjektom. Škola má vytvorený školský obvod s obcami Sklené a Turček.

V areáli sa nachádza aj Špeciálna základná škola a elokované pracovisko ZUŠ Turčianske Teplice.POSLANIE ŠKOLY

 

  ° Naučiť žiakov učiť sa a tak rozvíjať ich tvorivé schopnosti a myslenie

  ° Získavať vedomosti a zručnosti

  ° Získavať schopnosť riešiť problémy

  ° Napomáhať rozvoju talentu žiakov

  ° Rozvíjať osobnosť žiaka v príprave na život a na jeho ďalšie štúdium

 

 

  VÍZIA ŠKOLY

 

  OTVORENÁ , ÚSPEŠNÁ A ŽIADANÁ  ŠKOLA , KTORÁ NAPLNÍ DETSKÉ SNY A  

   OTVORÍ  IM CESTU DO BUDÚCNOSTI

 

 

  HODNOTY ŠKOLY

 

  ° SLOBODA PREJAVU A ROZHODOVANIA

  ° REŠPEKTOVANIE VZÁJOMNÝCH PRÁV

  ° ROVNOSŤ ŠANCÍ PRE VŠETKÝCH

  ° ÚCTA NAVZÁJOM A K SEBE SAMÉMU

  ° ZODPOVEDNOSŤ A SPRAVODLIVOSŤ

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Horná Štubňa ,494
    038 46 Horná Štubňa 494
  • +421 043 4927088
    0908645268

Fotogaléria